Service

Company: Dongguan Isiam packaging products Co., Ltd
Address: Dongguan chashan town industrial zone, Guangdong, China
Tel:0769-81852290 

13925536568 LI Yaojun
E-mail: 455525059@qq.com